KAA GENT: RESTITUSJON MED M-STATION

KAA GENT: RECOVERING WITH THE M-STATION

Riktig trening er måten du vinner din første kamp på, men riktig restitusjon er måten du vinner den neste på.

I en profesjonell setting utgjør det en enorm forskjell om du spiller på 98% eller 94% på din fulle kapasitet. Forskjellen kan se liten ut, men å ta 2-3 flere løp enn din motstander under en kamp kan føre til ett mål mer i protokollen, eller ett mål mindre baklengs.

Den belgiske klubben KAA Gent bruker flere m-station reboundere i sine daglige treningsøkter, men ikke bare for å forbedre spillernes tekniske ferdigheter. Fysisk trener Stijn Matthys utdyper hvordan m-station også brukes til restitusjon:

– Vi bruker ofte m-station i våre restitusjonsøkter. Dagen etter en kamp trener vi i 2 forskjellige grupper. Spillerne som startet kampen deltar i en restitusjonsøkt, reservespillerne og spillerne som ikke spilte har kondisjonstrening.

Staben hos KAA Gent tar i bruk m-station reboundere i sine individuelle restitusjonsøkter hvor hver spiller får bruke sin egen m-station. Disse treningsøktene involverer øvelser som stabiliserer ankel og kne, samt noen generelle kjerneøvelser.

BRUK AV M-STATION SOM ET VERKTØY FOR Å GJØRE RESTITUSJONSØKTER INTERESSANTE

Ifølge Stijn bør det fokuseres på restitusjon i den første treningsøkten etter en kamp. Det finnes kjedelige måter å jobbe med restitusjon på, og det finnes morsomme måter.

– Vi anser dagen etter en kamp som den ideelle tiden for aktiv restitusjon. Dette kan oppnås gjennom aerobic-aktivitet med lav intensitet, som jogging eller sykling/spinning. Spillerne klager ofte over at de kjeder seg under disse øktene.

– Dette er grunnen til at vi ofte velger en aktiv restitusjonsøkt med ballen, som fremhever teknikk og moro. Derfor er m-station veldig nyttig for oss, som man ser i videoen.
Spillere er ofte ikke klar over at de driver med løping med lav intensitet. Særlig når vi tilfører en konkurranse, som å telle antall sprett mot m-station uten at ballen berører bakken, ser spillerne ut til å more seg mer under disse restitusjonsøktene enn under øktene med aerobic og løping.

Reading next

WELCOME TO MUNIN ACADEMY